Monissa yrityksissä henkilöresursseja hoitavat oman toimensa ohella toimitusjohtajat, tuotantopäälliköt, kauppiaat ja muut esimiehet. Heillä ei useinkaan ole aikaa perehtyä jatkuvasti muuttuviin rekrytointitarpeisiin muilta kiireiltään. Mitä tulee huomioida, jotta vältetään kalliit hudit ja löydetään parhaat ammattilaiset töihin juuri silloin kun tarve on?

Me autamme sinua.

Tutustu tarkemmin palveluihimme ja ollaan yhteydessä! 

Monipuoliset palvelumme tehostavat PK-yritysten henkilöstöhankintaa

Aiheuttaako henkilöstöresursointi harmaita hiuksia?

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

henkilöstövuokraus

 

Henkilöstövuokraus on joustava ja riskitön tapa vahvistaa henkilöstön määrää juuri yrityksen muuttuvaan tilanteeseen sopivaksi. Se soveltuu moneen eri tilanteeseen, kuten projekteihin, sesonkiluonteiseen työhön, ruuhkahuippujen tasaamiseen, sijaisuuksiin sekä erilaisiin liiketoiminnan muutostilanteisiin.  

rekrytointi vuokrauksen kautta

 

Henkilöstövuokraus toimii joustavuutensa vuoksi erinomaisesti myös vakituisen työntekijän löytämisessä, mikäli töiden jatkuvuus ei ole vielä aivan varmaa tai rekrytointi yrityksen palkkalistoille ei jostain syystä ole tällä hetkellä mahdollista. Näin toimien yritys voi vakuuttua työntekijästä ensin ja sitoudu häneen vasta sen jälkeen.

Suorarekrytointi

 

Suorarekrytointipalvelu sopii erinomaisesti erityisesti yrityksen avainhenkilöiden ja asiantuntijoiden hauissa sekä silloin, kun työsuhde on vakituinen ja tarve pysyvä. Suorarekrytoinnin yhteydessä käytössäsi on monipuoliset hakukanavat ja tarvittaessa myös erilaiset analysointityökalut tarpeen mukaan. Varmistamme aina henkilöiden taustat ja referenssit tarkasti, jotta pystymme varmistumaan valitun henkilön ammattitaidosta, motivaatiosta ja työasenteesta.

Rekrytointikanava palveluna

 

Kun rekrytointitarve on jatkuva tai tarvitaan kerralla enemmän työntekijöitä toimii henkilöstön hankinta tehokkaimmin kun rakennamme sitä varten oman räätälöidyn palvelun. Suunnittelemme ja operoimme tehokkaan rekrytointiprosessin asiakkaamme puolesta niin, että siinä hyödynnetään aina tilanteeseen parhaiten soveltuvia menetelmiä ja työkaluja kustannustehokkaasti.

Ammatilliset koulutusohjelmat

 

Ammatilliset lyhytkoulutukset ovat ratkaisu yrityksille, jotka eivät löydä tarvitsemiaan osaajia perinteisten rekrytointikanavien kautta. Suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat koulutukset sekä hankimme koulutettavat henkilöt aina asiakkaan tarpeeseen perustuen. Koulutuspalvelut sopivat myös yrityksen nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Toteutus tehdään yhdessä koulutuskumppanimme Arffman Oy:n kanssa.